top of page

Bản Tin Khôi Bình

​Khôi Bình Thế Giới & Việt Nam

World_Kolping_Map.png

400,000

THÀNH VIÊN

60

​QUỐC GIA

8,900

  GIA ĐÌNH

​KHÔI BÌNH

11 TRIỆU EUR

​QUỸ DỰ ÁN

4,000

THÀNH VIÊN

18 / 27

​GIÁO PHẬN

150

​ GIA ĐÌNH

​KHÔI BÌNH

Kết Nghĩa Khôi Bình FREIBURG

Ngày 27-02-2021 vừa qua, Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam đã chính thức kết nghĩa với Khôi Bình Tổng Giáo Phận Freiburg. Sự hợp tác này vô cùng quan trọng vì nó không chỉ thể hiện tình đoàn kết giữa các anh chị em thành viên KB mà còn hữu ích rất nhiều cho người nghèo, được thể hiện qua những dự án phát triển bền vững mà trong đó KB Việt Nam và KB Chilê sẽ là đối tác của KB Freiburg.

Việt Nam - Freiburg
Freiburg2_edited.jpg
Freiburg1_edited.jpg

Công Ty TNHH Khôi Bình

CoffeeKB1_edited.jpg

​Cà phê Khôi Bình

Đánh thức mọi giác quan.

Với mong muốn trong một tương lai gần sẽ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình cũng như tạo công ăn việc làm cho các thành viên Khôi Bình, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam đã quyết định thành lập Công ty TNHH Khôi Bình chuyên kinh doanh về các mặt hàng cà phê (và xây dựng công trình).

​Mỗi sản phẩm bán được sẽ trích ra một phần lợi nhuận để giúp cho người nghèo, người yếu thế và người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

bottom of page