top of page

TÀI LIỆU

(văn bản)

- Bản sắc Khôi Bình Quốc Tế (Đại hội Khôi Bình Thế Giới Lima, Peru 2017)

- Truyện tranh "Cuộc đời Chân phước Adolph Kolping"

- Bài tham luận của Cộng đoàn Khôi Bình Quốc Tế cho Synod 2023

- Ký âm Bài hát Wir sind Kolping - Chúng ta là Khôi Bình

bottom of page