TÀI LIỆU

(văn bản)

- Bản sắc Khôi Bình Quốc Tế (Đại hội Khôi Bình Thế Giới Lima, Peru 2017)