top of page

CỘNG ĐOÀN

​KHÔI BÌNH VIỆT NAM

KBVN-1.png

          Linh mục Robert Henrich, Đồng Hành Khôi Bình tổng giáo phận Freiburg, đã gieo hạt giống Khôi Bình đầu tiên tại giáo xứ Thanh Đa, TGP. Sài Gòn vào năm 1990. Cha xứ Đaminh Nguyễn Đình Tân đã tích cực hưởng ứng và lập nhóm Bác Ái. Nhờ ơn Chúa, hạt giống này đã sinh hoa kết quả trĩu nặng gồm 17 giáo phận từ Nam chí Bắc với hơn 4.000 thành viên.

  • Ngày 25-11-2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức công nhận Khôi Bình là một đoàn thể công giáo tiến hành.

  • Ngày 12-11-2007, Ban Tôn Giáo Chính Phủ chuẩn thuận cho Khôi Bình được phép hoạt động trên toàn quốc.

  • Ngày 27-11-2009, Ban Tôn Giáo Tp.HCM đã chấp thuận cho phép Trung Tâm Khôi Bình Việt Nam đi vào hoạt động và là đầu não của các hoạt động KBVN.

  • Ngày 07-12-2010, Bộ Công An đã cấp dấu mộc tròn cho Khôi Bình, để KBVN có tính cách pháp nhân hoàn toàn.

  • Năm 2011, Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam được mở tài khoàn ngân hàng chính thức.

 Hiện nay, gia đình Khôi Bình giáo xứ gặp nhau mỗi tuần một lần để chia sẻ LỜI và BÁNH.

bottom of page