top of page
  • Writer's pictureAdmin

WEBSITE CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Thưa quý anh chị em,


Hôm bữa tới giờ, tôi quên thông báo cho quý anh chị em một niềm vui như thế này. Theo lời gợi ý của anh Markus Demele - Tổng thư ký KBQT như tôi đã trình trong lá thư trước, tôi đã gửi Bài Tham Luận Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2023 của Cộng đoàn KB cho Hội đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), cho Tòa Tổng giám mục TGP Sài Gòn, cho Ban Thường Trực Các Đoàn Thể Tông Đồ Giáo Dân và đã nhận được những lời khen vô cùng tích cực từ phía họ.


Sau khi được phê duyệt, Bài Tham Luận của Khôi Bình chúng ta đã được đăng lên trang web của HĐGMVN: https://hdgmvietnam.com/.../bai-tham-luan-cua-khoi-binh...

và trên facebook của HĐGMVN (ngày 24-07-2022): https://www.facebook.com/hdgmvietnam


Thật sự, tôi vô cùng tâm đắc với Bài Tham Luận này bởi vì:


1/ Khôi Bình đã nêu lên những quan điểm rất rõ của mình đối với Sự Hiệp Hành cùng với những hành động cụ thể để minh chứng điều đó. Đây là nội dung cốt yếu.


2/ Đồng thời, Khôi Bình cũng đã khéo léo tóm gọn về bản sắc, lịch sử, đường hướng, cấu trúc, sứ vụ, thành tựu của Cộng đoàn. Đây được xem là một sự quảng bá thông minh và hiệu quả về Khôi Bình chúng ta. Quảng bá để làm gì? Để mọi người biết đến Khôi Bình nhiều hơn. Biết đến để làm gì? Để làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Tôi xin phép được gói gọn như vậy thôi.


Vì vậy, nếu quý anh chị em cảm nhận được Bài Tham Luận này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cách riêng, thì hãy xung phong gửi cho vị linh mục hữu trách tại giáo xứ của các bạn. Đây được xem là một sự cố gắng dấn thân của thành viên KB với tư cách là một con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Quý anh chị em có cảm thấy tự hào là một thành viên KB không?!


Mến chúc quý anh chị em niềm vui, sức khỏe và bình an.

Và luôn Treu Kolping - Kiên trung với Khôi bình, Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp Tổng thư ký KBVN

3 views

Σχόλια


TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page