top of page
  • Writer's pictureAdmin

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05-06-2021

(Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp – Tổng thư ký KBVN)


Đức ông Ottmar Dillenburg - Tổng đồng hành KBQT chia sẻ rằng: "Ngày môi trường thế giới, ngày 5 tháng 6 hằng năm, được lập ra bởi Liên Hiệp Quốc vào năm 1972 nhằm để nâng cao nhận thức về việc hành tinh của chúng ta đang bị đe dọa như thế nào. Việc bảo vệ môi trường ở đây mang ý nghĩa rằng bạn hãy đặt lại dấu hỏi cho cách sống của chính bản thân bạn, để nhờ đó mới có thể nhận ra được chỗ nào cần phải sửa đổi. Những thế hệ tương lai đều có quyền sống trong một môi trường xứng đáng với cuộc sống của họ. Chúng ta hãy làm bất cứ điều gì cảm thấy cần thiết để quan tâm chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ trong Tông huấn Laudato Si."

4 views

コメント


TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page