top of page
  • Writer's pictureAdmin

Hội nghị Khôi Bình các giáo phận giáo tỉnh Sài Gòn và giáo phận Nha Trang ngày 11 & 12-02-2023

Hội nghị Khôi Bình các giáo phận giáo tỉnh Sài Gòn và giáo phận Nha Trang ngày 11 & 12-02-2023 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn6 views

Recent Posts

See All

Lời giới thiệu của bà Hildegard Hagemann - Cố vấn KBQT tại Việt Nam: Lời chào từ chiến dịch bầu cử của chúng tôi – Hãy tham gia Ban Quản Gia và cảm nhận tinh thần Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau nơi

TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page