top of page
  • Writer's pictureAdmin

ỨNG CỬ VIÊN PHÓ GIA TRƯỞNG KHÔI BÌNH VIỆT NAM

Thưa quý anh chị em,


Chị Maria Hoàng Bích Phượng, KB Sài Gòn đã gửi Sơ yếu lý lịch để ứng cử vào vị trí Phó gia trưởng KBVN.

Sau đây là hình ảnh kèm thông tin như trong sơ yếu lý lịch của chị:- Tên thánh, tên họ: Maria Hoàng Bích Phượng

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 29/12/1970

- Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

- Trình độ văn hoá cao nhất: 8/12

- Bằng cấp: Dược tá – Du lịch (nghiệp vụ: phục vụ ăn uống)

- Trình độ ngoại ngữ: Trung bình

- Tình trạng gia đình: Độc thân (Chồng chết)

- Ngày dẫn thân KB: Năm 2000

Vị trí muốn ứng cử trong bqg kbvn: Phó gia trưởng Khôi Bình Việt Nam

- Lý do muốn ứng cử vào bqg kbvn: Vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến linh đạo Khôi Bình nên muốn dân thân phục vụ cho bqg khôi Bình Việt Nam.

- Đào tạo: Được Khôi Bình Việt Nam cử đi học 3 khóa lãnh đạo trung tâm mục vụ Sài Gòn (Do các chuyên gia nước ngoài và các linh mục Việt Nam hướng dẫn) 6 Bis Tôn Đức Thắng

- Lãnh đạo chính mình hướng mở ra.

- Lãnh đạo như Giêsu.

- Lãnh đạo phục vụ.

- Học khóa chia sẻ lời Chúa theo chương trình ASIPA. Do Á Châu đào tạo


Ngày 27 tháng 03 năm 2023 (chữ ký) Maria Hoàng Bích Phượng


Kính báo, Văn phòng KBVN

16 views

Comentarios


TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page