top of page
  • Writer's pictureAdmin

ỨNG CỬ VIÊN GIA TRƯỞNG KHÔI BÌNH VIỆT NAM

SƠ YẾU LÝ LỊCH


Họ tên và tên Thánh: Gioan Baotixita Phạm Huy Đạt

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 23/06/1973

Nơi sinh: Lâm Đồng

Trình độ học vấn: Đại Học

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh tế

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh.

Tình trạng Gia đình: Đã kết hôn, có 03 con gái.

Ngày tìm hiểu và tham gia sinh hoạt Khôi Bình: 2017. Dấn thân ngày 14-05-2023.

Vị trí mong muốn ứng cử trong BQG KBVN: Gia Trưởng BQG KBVN

Lý do: Vì lòng kính mến Chúa, yêu mến Linh Đạo Khôi Bình và mong muốn cộng tác cùng BQG KBVN tiếp tục nhiệm vụ đồng hành cùng các Gia Đình KB hiện có và thúc đẩy sự phát triển của cộng đoàn, có nhiệm vụ nhận biết các dự án nào có thể giúp người dân Việt Nam trong các gia đình Khôi Bình sống một cuộc sống đúng với nhân phẩm, thăng tiến xã hội và nhờ vậy sẽ đem được những lý tưởng của Chân phước Adolph Kolping vào đời sống ở Việt Nam.


35 views

Comments


TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page