top of page
  • Writer's pictureAdmin

ỦY BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM


Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các Linh mục hữu trách và Lãnh đạo đại diện các Hội đoàn Tông Đồ Giáo Dân

10 views

Comments


TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page