top of page
  • Writer's pictureAdmin

ỦY BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM


Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các Linh mục hữu trách và Lãnh đạo đại diện các Hội đoàn Tông Đồ Giáo Dân

9 views

Recent Posts

See All

Lời giới thiệu của bà Hildegard Hagemann - Cố vấn KBQT tại Việt Nam: Lời chào từ chiến dịch bầu cử của chúng tôi – Hãy tham gia Ban Quản Gia và cảm nhận tinh thần Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau nơi

TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page