top of page
  • Writer's pictureAdmin

ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ CỦA ANH ANRÊ NGUYỄN HỮU NGHĨA - NGUYÊN GIA TRƯỞNG KHÔI BÌNH VIỆT NAM VỀ SỰ RA ĐI CỦA CHA ROBERT HENRICH

Anh chị em KB toàn quốc thân mến,


Tôi vừa đươc tin cha Robert Henrich từ trần, thật là một niềm mất mát lớn lao cho Khôi Bình Việt Nam chúng ta. Cha đã có công to lớn với KBVN chúng ta. Không biết bao nhiêu hy sinh gian khó, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của một thời gian dài để đồng hành với KB chúng ta. Giờ đây, xin cha được an nghỉ bên cạnh cha Thánh và Thiên Chúa Ba ngôi. Xin cha đừng quên cầu bầu cho chúng con bên cạnh tòa Chúa.Con,

Anrê Nguyễn Hữu NGHĨA

5 views

Comments


TIN TỨC CHI TIẾT

bottom of page