BAN QUẢN GIA

​KHÔI BÌNH VIỆT NAM

1) Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp
1) Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp

Tổng thư ký (Gia trưởng tạm thời)

press to zoom
2) Giuse Trần Thanh Công
2) Giuse Trần Thanh Công

Linh mục Đồng Hành

press to zoom
3) Antôn Chung Thanh Bình
3) Antôn Chung Thanh Bình

Điều phối viên dự án

press to zoom
4) Giuse Nguyễn Hồ
4) Giuse Nguyễn Hồ

Chánh văn phòng

press to zoom
5) Phêrô Trần Văn Chuẩn
5) Phêrô Trần Văn Chuẩn

Kiểm soát viên tài chính

press to zoom
6) Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa
6) Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa

Cố vấn tài sản

press to zoom