BAN QUẢN GIA

​KHÔI BÌNH VIỆT NAM

1/ Tôma Hoàng Văn Nhàn
1/ Tôma Hoàng Văn Nhàn

Gia trưởng

press to zoom
2/ Giuse Trần Thanh Công
2/ Giuse Trần Thanh Công

Linh mục Đồng Hành

press to zoom
3/ Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp
3/ Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp

Tổng thư ký

press to zoom
4/ Giuse Giã Hoàng Nhựt
4/ Giuse Giã Hoàng Nhựt

Quản lý

press to zoom
5/ Antôn Chung Thanh Bình
5/ Antôn Chung Thanh Bình

Điều phối viên dự án

press to zoom
6/ Giuse Nguyễn Hồ
6/ Giuse Nguyễn Hồ

Chánh văn phòng

press to zoom
7/ Phêrô Trần Văn Chuẩn
7/ Phêrô Trần Văn Chuẩn

Kiểm soát viên tài chính

press to zoom
8/ Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa
8/ Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa

Cố vấn tài sản

press to zoom